กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่

11 กันยายน 2557

              พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่ ณ. บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 28 แสมดำซอย 17 แขวงบางกระดี่
เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร เวลา12 : 41 นาฬิกา โดยมี คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย คณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในการจัดพิธี
และมีพนักงาน บริษัท บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ถือเป็นพิธีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล
และขวัญกำลังใจให้พนักงาน