กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

บริจากเงินช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล

07 พฤษภาคม 2558

       วันที่  7  พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเนปาลที่เกิดแผ่นดินไหวโดยมีการรับบริจาคเงินจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับ สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่ชาวเนปาลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้นำความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาให้กับชาวเนปาลอย่างมาก  บริษัทฯจึงให้ความร่วมมือในการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวเนปาล