กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร

11 พฤษภาคม 2558

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ให้เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานที่คลอดบุตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงโดยการให้เงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายและแบ่งเบาด้านของภาระทางการเงินเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลงและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน