กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

14 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ อาคารคอลัมน์ทาวน์เวอร์ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพมหานคร