กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

Safety Day 2559

30 กันยายน 2559

เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2559  เป็นวัน safety day ประจำปี2559 ทางบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานภายในบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานระมัดระวังในการทำงาน  และยังมีบริษัทจากภายนอกมาให้ความรู้ กิจกรรมแก่พนักงานอีกด้วย