กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

อบรมผู้นำ สู่ความเป็นเลิศขององค์กร

27 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 ทางบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ณ บ้านสวนอัมพวัน สมุทรสาคร

 

      

      

      

อ