กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

11 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 6.00 น. - 10.00 น. ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช (สมุทรสาคร) ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี2560