กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

22 ตุลาคม 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 - 11.00 น. ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัทโกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562