กิจกรรม / ข่าวสาร
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 14 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 1. NPP ร่วมใจ ส่งพี่น้องกลับบ้านปีใหม่ด้วยความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล

  04 มกราคม 2561

 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

  11 ธันวาคม 2560

 1. อบรม จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2560

  27 พฤศจิกายน 2560

 2. วันเด็ก ปี 2560

  27 มกราคม 2560

 1. อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๑

  27 มกราคม 2560

 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

  07 ตุลาคม 2559

 3. Safety Day 2559

  30 กันยายน 2559

 4. อบรมผู้นำ สู่ความเป็นเลิศขององค์กร

  27 กรกฎาคม 2559

 1. ขอเข้าร่วมการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 1 ความมุ่งมันสีเขียว

  25 เมษายน 2559

 2. ขอแจ้งชื่อสถานประกอบการ

  22 มีนาคม 2559

 3. ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

  04 พฤษภาคม 2558

 4. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร

  11 พฤษภาคม 2558

 1. บริจากเงินช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล

  07 พฤษภาคม 2558

 2. โครงการปันน้ำใจสู่น้อง ปี 2557

  07 พฤศจิกายน 2557

 3. ปฐมนิเทศพนักงาน

  27 พฤศจิกายน 2557

 4. พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่

  11 กันยายน 2557

 1. Propak myanmar 2014

  06 กันยายน 2557

 2. สาระน่ารู้เกี่ยวกับขวดพลาสติก

  18 มีนาคม 2557