ผลิตภัณฑ์

การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในประเทศไทย เราจึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก
ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการ
ผลิตและยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุด
พร้อมก้าวสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. 01

    บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน

    Flexible Packaging
  2. 02

    ขวด PET

    PET Bottle