ขวด PET

เป็นขวดพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าเม็ดพลาสติกแบบอื่น กล่าวคือ พลาสติกมีสีใสและคุณสมบัติคงทน สามารถรักษาคุณภาพ ป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ อุปโภคและบริโภค ซึ่งรูปแบบของขวดมีทั้งขวดกลมและขวดเหลี่ยม และยังสามารถเลือกสีของขวดได้ทั้งสีใสหรือสีฟ้า เป็นต้น

 
ขนาด 190 มิลลิลิตร 
ขนาด 190 มิลลิลิตร  
ขนาด 210 มิลลิลิตร 
ขนาด 210 มิลลิลิตร  
ขนาด 210 มิลลิลิตร 
ขนาด 210 มิลลิลิตร  
ขนาด 240 มิลลิลิตร 
ขนาด 240 มิลลิลิตร  
ขนาด 350 มิลลิลิตร#1 
ขนาด 350 มิลลิลิตร#1  
ขนาด 350 มิลลิลิตร#2 
ขนาด 350 มิลลิลิตร#2  
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ขนาด 500 มิลลิลิตร  
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ขนาด 500 มิลลิลิตร  
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ขนาด 500 มิลลิลิตร  
ขนาด 500 มิลลิลิตร#1 
ขนาด 500 มิลลิลิตร#1  
ขนาด 600 มิลลิลิตร#1 
ขนาด 600 มิลลิลิตร#1  
ขนาด 600 มิลลิลิตร#2 
ขนาด 600 มิลลิลิตร#2  
ขนาด 900 มิลลิลิตร 
ขนาด 900 มิลลิลิตร  
ขนาด 900 มิลลิลิตร 
ขนาด 900 มิลลิลิตร  
ขนาด 970 มิลลิลิตร 
ขนาด 970 มิลลิลิตร  
ขนาด 970 มิลลิลิตร 
ขนาด 970 มิลลิลิตร  
ขนาด 1000 มิลลิลิตร 
ขนาด 1000 มิลลิลิตร  
ขนาด 1000 มิลลิลิตร 
ขนาด 1000 มิลลิลิตร  
ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
ขนาด 1500 มิลลิลิตร  
ขนาด 1800 มิลลิลิตร 
ขนาด 1800 มิลลิลิตร  
ขนาด 1800 มิลลิลิตร 
ขนาด 1800 มิลลิลิตร  
ขนาด 300 มิลลิลิตร 
ขนาด 300 มิลลิลิตร  
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ขนาด 500 มิลลิลิตร  
ขนาด 570 มิลลิลิตร 
ขนาด 570 มิลลิลิตร  
ขนาด 570 มิลลิลิตร 
ขนาด 570 มิลลิลิตร  
ขนาด 900 มิลลิลิตร 
ขนาด 900 มิลลิลิตร  
ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
ขนาด 1500 มิลลิลิตร  
ขนาด 1600 มิลลิลิตร 
ขนาด 1600 มิลลิลิตร  
ขนาด 1750 มิลลิลิตร 
ขนาด 1750 มิลลิลิตร  
ขนาด 1800 มิลลิลิตร 
ขนาด 1800 มิลลิลิตร  
ขนาด 1800 มิลลิลิตร 
ขนาด 1800 มิลลิลิตร  
ขนาด 400 มิลลิลิตร 
ขนาด 400 มิลลิลิตร  
ขนาด 800 มิลลิลิตร 
ขนาด 800 มิลลิลิตร  
ขนาด 800 มิลลิลิตร 
ขนาด 800 มิลลิลิตร  
ขนาด 1000 มิลลิลิตร 
ขนาด 1000 มิลลิลิตร